Jakie są grupy krwi?

W dawnych czasach ludzie wiedzieli o krwi niewiele. Nie znali jej składu chemicznego ani roli jaką odgrywa ona w organizmie człowieka. Jednak w jakiś instynktowny sposób zdawali sobie sprawę, jej utrata może grozić śmiercią. Podejmowali wiele prób transfuzji, niestety zazwyczaj nieudanych. Nie zdawano sobie bowiem sprawy z istnienia serotypòw zwanych potocznie grupami krwi. Obecnie możliwe jest przeprowadzenie takiego zabiegu nawet w warunkach domowych, korzystając z dostępnych w każdej aptece testów pozwalających ustalić jakie są grupy krwi dawcy i biorcy. Poniżej charakterystyka każdej z grup krwi. Jakie są grupy krwi?

Grupa 0


Jest pierwszą grupa krwi jaką posiadała ludzka populacja. Ludzie charakteryzujący się tą grupą wywodzą się w bezpośredniej linii od dawnych myśliwych, wiodących łowiecki zbieraczki tryb życia. Są oni samotnikami, miłośnikami przyrody i ludźmi uparcie dążącymi do celu. Nie służy im rutyna, przewlekły stres i dieta oparta o produkty zbożowe. Ich krew może zostać przetoczono osobom z dowolną grupą krwi, jednak sami mogą przyjąć tylko krew o typie 0

Grupa A


Grupa ta pojawiła się na skutek zmian genetycznych jakie pojawiły się w populacji ludzkiej w związku z pojawieniem się rolnictwa, przejściem na osiadły tryb życia i idącą za tym zmianą diety. Ludzie z grupą krwi A cechują się pracowitością i uległością. Dobrze sprawdzają się we współpracy z innymi ludźmi. Powinni unikać cholesterolu i tłuszczu. Mężczyźni mogą mieć obniżony poziom testosteronu.


Grupa B


Jest to wynik kolejnej rewolucji w trybie życia ludzi. Wiązała się z powstaniem miast i nowych profesji takich jak handel i rzemiosło. Ludzie z grupą krwi B są najmniej podatni na alergie i choroby przenoszone drogą kropelkową. Cechują się optymistycznym usposobieniem Podatni na choroby nerek, dlatego powinni za wszelką cenę unikać spożywania czerwonego mięsa.


Grupa AB


Grupa ta powstała najpóźniej na drodze mieszania się populacji i krzyżowania genów. Łączy w sobie zalety obu serotypów bez przejmowania ich wad. Niestety ludzie z tą grupą mogą nie tolerować glutenu.


Czynnik Rh


Odpowiedź na pytanie jakie są grupy krwi? nie byłaby pełna gdyby nie uwzględnić czynnika Rh. Oznacza on obecność pewnego przeciwciała. Powoduje to że dr facto mamy sześć grup gdyż każda może występować z czynnikiem lub bez niego. Rh- może być dawcą dla Rh+, ale nigdy w drugą stronę.


Dziedziczenie grup krwi


Jest to kwestia wykraczająca poza zakres niniejszej publikacji warto jednak nadmienić, że grupa krwi dziecka zależy w pewien sposób od grup krwi rodziców.