Czym jest przedawnienie zobowiązania?

Przedawnienie zobowiązania finansowego to moment, w którym dług traci ważność i nie można już żądać zapłaty od dłużnika. Czas, po jakim zobowiązanie zostanie przedawnione, zależy od kilku czynników, w tym przede wszystkim od jego rodzaju i czynności podejmowanych w ramach wyegzekwowania należnej zapłaty. Jakie skutki wywołuje przedawnienie zobowiązania, po jakim czasie staje się faktem i czy jest coś, co może je spowolnić?

Ile trwa przedawnienie długu?

Standardowo przyjmuje się, że przedawnienie długu następuje po 6 latach od dnia, na który wyznaczono termin płatności. Należy jednak pamiętać, że przedawnienie zobowiązania trwa aż do końca roku kalendarzowego, w którym wypada. Niezależnie więc od tego, czy termin przedawnienia przypadnie na styczeń, kwiecień, czy może na październik, ostatecznie dług można uznać za przedawniony dopiero po 31 grudnia danego roku. Co więcej, okres 6 lat przedawnienia dotyczy jedynie niektórych zobowiązań, w tym między innymi stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Krótszy czas przedawnienia dotyczy przede wszystkim:

  • roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym przypadku to 3 lata;

  • roszczeń związanych z umową sprzedaży lub nieopłaconą fakturą – w takich przypadkach to 2 lata.

W sytuacjach, które dotyczą przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, zazwyczaj o przedawnieniu długu można mówić znacznie szybciej niż po 6 latach. W niektórych przypadkach, w tym roszczeniach związanych z umową przewozu, czas ten skraca się nawet do 12 miesięcy.

Uwaga: bieg przedawnienia zobowiązania może zostać przerwany i liczony od początku. Długi nie zostają przedawnione automatycznie niezależnie od toku sprawy. Wszystkie działania podejmowane po to, aby wyegzekwować spłatę, sprawiają, że bieg przedawnienia zostaje przerwany i wydłużony. Do takich działań zalicza się między innymi postępowanie sądowe, rozpoczęcie mediacji lub nawet częściową spłatę zobowiązania przez dłużnika.

Co zmienia przedawnienie zobowiązania?

Kiedy zobowiązanie finansowe zostanie przedawnione, wierzyciel nie może domagać się jego spłaty. Nie oznacza to jednak, że bez podejmowania żadnych działań dług przestaje istnieć, a obie strony sprawy mogą o nim po prostu zapomnieć. Po przedawnieniu zobowiązania wierzyciel prowadzący działalność gospodarczą, tak samo jak i dłużnik, jeśli tylko jest przedsiębiorcą, powinni w odpowiedni sposób zaksięgować taki dług. Więcej informacji odnośnie tego, jak księgować przedawnienie zobowiązania, przeczytać można w pełnym artykule pod adresem https://pragmago.pl/porada/przedawnienie-zobowiazania-czym-jest-i-jak-je-ksiegowac/.

Wierzyciel mógł zaliczyć zobowiązanie do kosztów uzyskania przychodu jeszcze zanim zostało uznane za przedawnione. Jeśli tego nie zrobił, pozostaje neutralne podatkowo. W innym przypadku powinien rozliczyć je wraz z przychodami lub skorzystać z ulgi na odliczenie wartości nieuregulowanych zobowiązań. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą musi pamiętać, że umorzone i przedawnione zobowiązania stanowią przychód jego firmy i tak też powinny zostać zaksięgowane.

Materiał zewnętrzny